Goddess Boutique
Malachite tumble stone

Malachite tumble stone

Triangular shaped tumbled malachite stone.